Volilni rezultati


Leto

Kratica

Ime

Volilna udelež.
%

Delež ZLSD/SD
%

Št. glasov
ZLSD/SD

Št. poslancev/
svetnikov


1992
DZ

ZL

Združena lista

85,60

13,58

161.349

14

1994
LV

ZLSD

Združena lista
socialnih demokratov

62,13

13,28

114.082

295

1996
DZ

ZLSD

Združena lista
socialnih demokratov

73,90

9,03

96.957

9

1998
LV

ZLSD

Združena lista
socialnih demokratov

58,27

11,38

92.525

291(300)

2000
DZ

ZLSD

Združena lista
socialnih demokratov

70,14

12,08

130.079

11

2002
LV

ZLSD

Združena lista
socialnih demokratov

72,07

10,71

110.555

283

2004
EP

ZLSD

Združena lista
socialnih demokratov

28,35

14,15

61.672

1

2004
DZ

ZLSD/SD

Združena lista socialnih demokratov/Socialni demokrati

60,64

10,17

98.527

10/14

2006
LV

SD

Socialni demokrati

58,22

12,06

104.543

360

2008
DZ

SD

Socialni demokrati

63,10

30,45

320.248

29

2009
EP

SD

Socialni demokrati

28,37

18,43

85.407

2

2010
LV

SD

Socialni demokrati

50,98

12,07

89.063

372

2011
DZ

SD

Socialni demokrati

65,60

10,52

115.952

10