Mednarodna dejavnost


SD sodi med redke slovenske politične stranke z dolgo tradicijo intenzivnega mednarodnega povezovanja. Že od leta 1995 je SD s programom stranke zagovarjala odprtost Slovenije v Evropi in svet kot edino razvojno alternativo. SD je polnopravna članica dveh mednarodnih političnih skupin – Socialistične internacionale (Socialist International) in Stranke evropskih socialdemokratov (Party of European Socialists).

Socialistična internacionala (Socialist International – SI)

Socialistična Internacionala je največja mednarodna organizacija socialističnih, socialdemokratskih in delavskih (laburističnih) strank vsega sveta in trenutno združuje 141 političnih strank in organizacij. Na 10. kongresu Socialistične Internacionale v New Yorku, septembra 1996, je ZLSD kot edina slovenska politična stranka postala njena polnopravna članica.

V sedanji obliki SI deluje od leta1951. V obdobju od 1976 do 1992 ji je predsedoval Nobelov nagrajenec za mir Willy Brandt, v obdobju od 1992 do 1999 pa bivši francoski premier, Pierre Mauroy. 1999 leta je bil za predsednika izbran portugalski premier Antonio Guterres, od januarja 2006 pa to funkcijo opravlja predsednik grških socialistov George A. Papandreou.

Znotraj Socialistične internacionale SD aktivno sodeluje v:

  • Odboru za srednjo in Vzhodno Evropo,
  • Odboru za finančne in administrative zadeve.

Slednji je eden najpomembnejših organov SI in hkrati edini, katerih držav članice so imenovane neposredno na kongresu stranke. Odbor predlaga svetu in kongresu nove članice in spremembe statusa obstoječih članic.

SD je bila tudi gostiteljica nekaterih srečanj SI kot npr. zasedanje Odbora Socialistične internacionale za srednjo in vzhodno Evropo (SICEE), ki je potekalo v Ljubljani od 12. do 13.6. 2002. Zasedanja se je udeležilo približno 60 udeležencev iz 36 evropskih socialističnih in socialdemokratskih strank 20 evropskih držav. V skupni izjavi so potrdili zavezanost k stabilizaciji Balkana in širitvi EU kot odločilni in strateški izbiri za prihodnost evropskega kontinenta ter izzivu, ki ne sme spodleteti.

Stranka evropskih socialdemokratov (Party of European Socialists – PES)

SD aktivno deluje tudi v Stranki evropskih socialdemokratov (Party of European Socialists – PES), evropskem združenju socialističnih, socialdemokratskih in laburističnih strank. PES združuje 33 strank iz 27 držav članic EU Evrope in Norveške, 7 pridruženih članic ter 6 opazovalk. Po številu evropskih poslancev je PES druga najmočnejša politična skupina Evropskega parlamenta. V procesu širitve EU je bila PES med najaktivnejšimi evropskimi strankami, ki so pripomogle k uspešnosti tega procesa.

SD je bila v pri delu PES dejavna vse od leta 1996, sprva kot opazovalka, od leta 1999 pa kot pridružena članica. 16. 5. 2003 pa je s sklepom predsedstva postala edina slovenska polnopravna članica PES. SD aktivno sodeluje pri oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjenih aktivnosti PES preko člana predsedstva, člana Koordinacijskega odbora in delegatov v Svetu in Kongresu stranke.

Socialdemokratske stranke nekdanjih držav kandidatk za vstop v EU iz srednje Evrope (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija) so posebej intenzivno sodelovale v Srednjevropskem socialdemokratskem forumu.

Ena pomembnejših vsakoletnih aktivnosti, “Poletna univerza PES”, se je septembra 2003 odvila v Portorožu. Univerza je potekala pod naslovom “Europe and the new global order – Evropa in nova svetovna ureditev”, udeležilo pa se je skupno 65 udeleženk in udeležencev ter gostov iz 22 evropskih držav. Med predavatelji univerze je bil Poul Nyrup Rasmussen, ugleden evropski politik, bivši predsednik danske vlade in strateg zaposlovalne politike evropskih socialdemokratov, ki je v jeseni istega leta postal predsednik evropskih socialdemokratov.

Druge mednarodne aktivnosti

V okviru evropskega sodelovanja poteka tudi vrsta srečanj “Čezmejnega sodelovanja socialdemokratov Italije, Avstrije in Slovenije”, kjer se uskljajuje delovanje na posebej pomembnih področjih kot npr.promet in transport, varstvo okolja ipd. Na srečanju v Izoli, februarja 2002, je bila sprejeta skupna “Deklaracija o razvoju infrastrukture” na območju omenjenih regij in držav. Njen namen je bil opozoriti Evropsko komisijo na nekatere za Evropo izjemno pomembne transportne povezave, ki niso bile vsebovane v letu 2001 sprejeti beli knjigi o transportu Evropske unije.

SD je že dvakrat gostila vodilne predstavnike poslanske skupine evropskih socialdemokratov, ki jo vodi poslanec nemških socialdemokratov Martin Shultz. Zadnje odmevno srečanje je potekalo v Ljubljani 14. in 15. 2. 2008 pod naslovom “Zahodni Balkan 2008- nadaljevanje Solunskega procesa”. Udeležili so se ga poslanci in poslanke socialdemokratskih strank vseh držav Zahodnega Balkana.

Med odmevnejše obiske v letošnjem let lahko štejemo tudi srečanje vodstva stranke in poslanske skupine SD z delegacijo SAMAK – nordijskim forumom socialdemokratov in sindikatov Danske, Norveške, Švedske, Finske in Islandije v začetku aprila 2008. V skupnih pogovorih s predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je bil kot pomemben evropski socialdemokratski dosežek še posebej predstavljen nordijski model socialnega partnerstva.

Zanimive povezave: