Kongres


Kongres je najvišji organ stranke, kjer se izvedejo volitve organov stranke. Kongres o svojem delu sprejme poslovnik, sestaja pa se na štiri leta oz. v roku šestih mesecev po državnozborskih volitvah.

Program stranke se lahko spreminja in dopolnjuje tudi v drugačnih rokih, na nadaljevanju volilnega kongresa ali na kongresu, sklicanem posebej v ta namen.

Naloge in pristojnosti kongresa:

  • sprejema program in statut,
  • obravnava poročilo o delu stranke med dvema volilnima sejama,
  • oblikuje temelje političnega delovanja stranke,
  • voli članice in člane predsedstva stranke,
  • voli predsednico ali predsednika in glavno tajnico ali glavnega tajnika stranke,
  • voli predsednico ali predsednika ter članice in člane nadzornega odbora,
  • voli podpredsednico in podpredsednika stranke,
  • voli predsednico ali predsednika in podpredsednico ali podpredsednika konference,
  • odloča o pritožbah in ugovorih na odločitve organov stranke.