Evropski forum


Evropski forum Socialnih demokratov je postopno nastajal kot pobuda znotraj stranke v letih 2002 in 2003, formalne pogoje za samostojno obliko dela pa je skladno s statutom stranke dosegel 2004. Po statutu lahko interesno združenje na nacionalni ravni ustanovi najmanj 100 članic in članov stranke. Evropski forum ima danes nekaj preko 130 članic in članov, zvečine iz vrst članstva SD ter tudi nečlanov stranke.

Temeljna zamisel Evropskega foruma SD izhaja še iz približevanja Slovenije EU in poudarja pomen:

  • odgovornega in dobro organiziranega usklajevanja in priprave odločitev, ki jih RS zastopa v EU,
  • neprestanega razmisleka in ukrepanja za varstvo slovenskih nacionalnih interesov v procesih evropskega odločanja,
  • sklepanja znotraj evropskih zavezništev zaradi povečevanja našega vpliva v evropskem in mednarodnem odločanju.

Predsednik Evropskega foruma Socialnih demokratov je dr. Rado Bohinc.