Sveti stranke


Sveti stranke so stalna posvetovalna delovna telesa, ki:

  • kontinuirano in strokovno poglobljeno spremljajo izvajanje programa stranke,
  • pripravljajo strokovne rešitve za delo predsedstva in poslanske skupine.
  • na podlagi programa stranke se strokovno opredeljujejo do zakonskih predlogov in drugih dokumentov, preden so predmet obravnave v parlamentu.

Članice in člani posameznega sveta so poslanke in poslanci glede na svoja področja dela, prav tako tudi ministrice in ministri ter državne sekretarke in sekretarji,v kolikor je stranka v vladi.

Na ta način se vzpostavlja koordinacija pri oblikovanju strokovnih stališč v stranki, ki se sicer obravnavajo znotraj stranke, v Poslanski skupini in posameznih svetih stranke in predstavljajo podlago za odločanje v okviru strankinega delovanja.