Predsedstvo


Naloge in pristojnosti predsedstva:

 • skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa,
 • odloča o kandidatkah in kandidatih stranke za državne funkcije,
 • usklajuje kadrovsko politiko,
 • medsebojno usklajuje delo poslanske skupine, članic in članov vlade, sveta predsednice oz. predsednika stranke, interesnih združenj, Delavske zveze, mladinske organizacije, programskega in strokovnih svetov, volilnega štaba ter drugih organov in oblik delovanja stranke na republiški in pokrajinski ravni,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke,
 • imenuje volilni štab,
 • imenuje strokovne svete in druga stalna in občasna delovna telesa,
 • imenuje članici ali člana predsedstva stranke, zadolžena za mednarodne odnose in poslovanje stranke,
 • imenuje delegatke oziroma delegate stranke za kongrese in druge oblike srečanj mednarodnih organizacij, katerih polnopravna članica je stranka,
 • sklicuje konferenco in kongres stranke,
 • predsedstvo se sestaja najmanj enkrat na mesec.

37-člansko predsedstvo sestavljajo:

 • predsednica ali predsednik stranke,
 • vodja poslanske skupine in namestnik vodje poslanske skupine,
 • podpredsednica in podpredsednik stranke,
 • glavna tajnica ali glavni tajnik,
 • predsednica ali predsednik Delavske zveze in ena članica ali član, ki jo ali ga izvoli Delavska zveza,
 • predsednica ali predsednik mladinske organizacije in ena članica ali član, ki jo ali ga izvoli mladinska organizacija,
 • predstavnice oziroma predstavniki pokrajinskih organizacij,
 • predsednica ali predsednik in podpredsednica ali podpredsednik konference,
 • predsednica Ženskega foruma,
 • predsednice oziroma predsedniki interesnih združenj.

Razliko članic in članov predsedstva do števila 37 izvolijo delegatke in delegati kongresa. (iz Statuta Socialnih demokratov, 25. in 26. člen).