4. VE (LJUBLJANA -BEŽIGRAD)

Rojen:30. 7. 1960
Izobrazba: univ. dipl. inž. gradbeništva
Poklic: Predsednik državnega zbora RS
Kontakt: janko.veber@dz-rs.si

Življenjepis

Veber