Poslanska skupina


Poslanska skupina SD 2014a www

Sedež poslanske skupine

Šubičeva 4,
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 478 9638
Fax: 01 / 478 9866
E-mail: lidija.kapusin@dz-rs.si

Vodja poslanske skupine: Matjaž Han
Namestnik vodje poslanke skupine:
 
Matjaž Nemec
Sekretar poslanske skupine:
 
Miroslav Pretnar
Vodja pisarne:
 
Lidija Kapušin
Referentka:
 
Natalija Jamnik
Podsekretarki:
 
Katjuša Laznik, Nuška Gajšek
Strokovna sodelavka:
 
Damjana Karlo
Strokovni sodelavec:
 
mag. Aleš Horvat
Odnosi z javnostmi:
 
Janja Bregar

Dokumenti