Nadzorni odbor


Nadzorni odbor šteje skupaj s predsednico ali predsednikom 7 članic ali članov. Na 10. Kongresu SD, januarja 2015, je bil za predsednika nadzornega odbora izvoljen dr. Jure Meglič.

Naloge in pristojnosti nadzornega odbora:

  • nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke,
  • tolmači statut in ocenjuje statutarnost ravnanj in odločitev,
  • ocenjuje skladnost aktov interesnih združenj, Delavske zveze in mladinske organizacije s statutom stranke,
  • odloča o pritožbah na sprejete ukrepe in odločitve, ki jih sprejemajo organi stranke,
  • opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta.