Mreža


Občinski odbor SD Braslovče
Predsednik: Boštjan Kragl
Orla vas 34d
3314 Braslovče
070 855 074
bostjan.kragl@telemach.net

 


Občinski odbor SD Brda
Predsednik: Joško Zamar (041 544 188, josko.zamar@obcina-brda.si)
Namestnik predsednika: Ivan Markočič
Spletna stran: http://sd-ng.si/obcinski-odbori/brda


Občinski odbor SD Cerklje na Gorenjskem
Pisarna na sedežu območne organizacije Kranj
Maistrov trg 12
4000 Kranj

Telefon: 04-2381-330, 2381-333
Fax: 04-202-1754

E-pošta: sd-kranj@siol.net
Uradne ure: ponedeljek in petek od 8.00-12.00, sreda od 13.00-17.00

Predsednik: Stanislav Bernard
Telefon: 041-357-979
Podpredsednik: Ciril Repnik


Občinski odbor SD Črnomelj
Zelena pot 20
8340 Črnomelj

Telefon: 041-524-104
E-pošta: khalil.samer@gmail.com


Občinski odbor SD Domžale
Ljubljanska cesta 70
1230, Domžale

Telefon: 01 722 67 89
Uradne ure: vsak četrtek od 17. – 18. ure
E-pošta: mf.domzale@gmail.com


Občinski odbor SD Jesenice
Cesta maršala Tita 86
4270 Jesenice

Telefon: 045 832 283
Fax: 045 832 283

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
E-pošta: sd-jesenice@jesenice.net


Občinski odbor SD Kamnik
FB stran: http://www.facebook.com/OOSDKamnik
Predsednik: Rafko Goltnik (041/558 748, rafko.goltnik@siol.com)
Podpredsednica: Fadila Bužinkić-Halilović (031/424 583, fadila.halilovic@priv-si.com)
Podpredsednik: Marko Dobnikar (041/495 071, dobrimar@gmail.com)

Uradne ure: vsak delovni torek: od 18. do 19. ure


Občinski odbor SD Kanal ob Soči
Kidričeva ulica 9
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 333 00 23
Fax: 05 302 11 38
Uradne ure: ponedeljek: 9.00 – 13.00, sreda: 13.00 – 16.00, petek: 10.00 – 13.00
Spletna stran: sd-ng.si/obcinski-odbori/kanal-ob-soci
E-pošta: socialnidemokrati.ng@siol.net


Občinski odbor SD Komenda
Gmajnica 87
1218 Komenda

Predsednik: Marko Dobnikar (041 495 071, sdkomenda@gmail.com)
Podpredsednik: Venčeslav Perko


Občinski odbor SD Koper
Gortanov trg 15
6000 Koper

Telefon:05 627 13 83
Fax:05 627 13 83


Občinski odbor SD Kranj
Maistrov trg 12
4000 Kranj

Telefon: 04-2381-330, 2381-333
Fax: 04-202-1754
E-pošta: sd-kranj@siol.net
Uradne ure: ponedeljek in petek od 8.00-12.00, sreda od 13.00-17.00.


Občinski odbor SD Kranjska Gora
Cesta maršala Tita 86
4270 Jesenice

Telefon: 045 832 283
Fax: 045 832 283
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00
E-pošta: sd-jesenice@jesenice.net


Občinski odbor SD Križevci
(Območna organizacija SD Ljutomer)
Predsednik: Bojan Lešer
Podpredsednik: Boris Onišak


Občinski odbor SD Krško
CKŽ 30
8270 Krško

Telefon: 040 523 411
E-pošta: sdkrsko@gmail.com


Območna organizacija SD Laško
Občinski odbor SD Laško
Trubarjeva ulica 3
3270 Laško

Predsednik: Matjaž Han
Podpredsednik: Jože Rajh
Telefon: 03 5731 611

Uradne ure: vsako prvo sredo v mesecu od 17.00 do 19.00 ure.
E-pošta: socialnidemokrati.lasko@gmail.com


Občinski odbor SD Lendava – Lendva
Mlinska ul. 3
9220 LENDAVA

Telefon: 02 5773 555
Fax: 02 5773 551


Mestna organizacija SD Ljubljana
Naslov: Linhartova 13 (I. nadstopje)
1000 Ljubljana

E-pošta: mo.lj@siol.net
Telefon: +386(01)2324189
Faks: +386(01)2329196

Spletna stran: http://www.sd-ljubljana.si/
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8.00 do 16.00 ure


Območna organizacija SD Ljutomer
Občinski odbor Ljutomer
Prešernova 8
9240 Ljutomer

Predsednik: Damjan Bogdan
Podpredsednica: Betka Gaberc

Predsedstvo območne organizacije
Predsednik: Branko Smodiš
Podpredsednik: Franjo Karlovčec
Telefon: 051 654 058
E-pošta: sd.ljutomer@siol.net, sd.ljutomer@gmail.com


Mestni odbor SD Maribor
Maistrova ulica 17
2000 Maribor

Telefon: +386 2 250 29 10
Fax: +386 2 251 72 40
E-pošta: info@sd-maribor.si


Občinski odbor SD Miren – Kostanjevica
Kidričeva ulica 9
5000 Nova gorica

Telefon:05 333 00 23
Fax: 05 302 11 38
Uradne ure: 12.00 – 16.00
Spletna stran: sd-ng.si/obcinski-odbori/miren-kostanjevica
E-pošta: socialnidemokrati.ng@siol.net


Občinska organizacija SD Mislinja
Predsednik: Drago Krenker
Podpredsednika: Anton Strgar, Jure Skobir

E-pošta: sdmislinja@gmail.com


Občinski odbor SD Murska Sobota
Ul. Arh. Novaka 17,
9000 Murska Sobota

Tel : +386 2 521 13 88
Fax : +386 2 521 13 88
E – pošta: socialni.demokrati.ms@gmail.com


Občinski odbor SD Naklo
Pisarna na sedežu območne organizacije Kranj
Maistrov trg 12
4000 Kranj
Predsednik: Stane Oman (041 386 989)

Telefon: 04-2381-330, 2381-333
Fax: 04-202-1754

E-pošta: sd-kranj@siol.net
Uradne ure: ponedeljek in petek od 8.00-12.00, sreda od 13.00-17.00


Občinski odbor SD Nova Gorica
Kidričeva ulica 9
5000 Nova Gorica

Telefon: 05 333 00 23
Fax: 05 302 11 38
Uradne ure: ponedeljek: 9.00 – 13.00, sreda: 13.00 – 16.00, petek: 10.00 – 13.00

Spletna stran: sd-ng.si/obcinski-odbori/nova-gorica
E-pošta: socialnidemokrati.ng@siol.net


Občinski odbor SD Oplotnica
Predsednik Avgust Leskovar

Tel: 041/639-938
E-pošta: 
 zlesko@volja.net


Občinski odbor SD Piran
Obala 114
6320 Portorož

Telefon: 05-6734-450
Fax: 05-6734-451
Uradne ure: vsako sredo med 10.00 in 14.00 uro


Občinski odbor SD Pivka
E-pošta: sd.pivka@gmail.com


Občinski odbor SD Poljčane
Predsednik: Karl Mali
Tel: 031/212-111
E-pošta: pmp.doo@siol.net


Občinski odbor SD Polzela
Predsednica: Marjana Šmajs
Vrtna ul. 62
3313 Polzela
031 343 774
marjana.smajs@gmail.com


Občinski odbor SD Prebold
Predsednik: Boštjan Herodež
Sv. Lovrenc 115
3312 Prebold
041 403 042
bostjan.herodez@gmail.com


Občinski odbor SD Preddvor
Belska cesta 59
4205 Preddvor

Telefon: 070 878 450
Fax: 04 255 16 94

E-pošta: ivan.grginic@gmail.com


Občinski odbor SD Ptuj
Ul. heroja Lacka 5
2250 Ptuj

Odnosi z javnostmi: Tanja Petek (tanjabrcic@gmail.com)
E-pošta: info@sdptuj.si


Občinski odbor SD Radeče
Kolenov graben 1
1433 Radeče

Predsednik: Tomaž Režun

E-pošta: sd.radece@gmail.com


Občinski odbor SD Renče-Vogrsko
Trg 5
5292 Renče

Tel: 041 511 413

Spletna stran: sd-ng.si/obcinski-odbori/rence-vogrsko
E-pošta: sd.rence.vogrsko@gmail.com
Uradne ure: po telefonu med 9.00 in 17.00 uro


Občinski odbor SD Slovenska Bistrica
Tomaž Godec (051 441 488)
Drago Mahorko (041 891 702)
dr. Peter Cvahte  (041 358 689)


Občinski odbor SD Šempeter – Vrtojba
Kidričeva ulica 9
5000 Nova Gorica

Spletna stran: sd-ng.si/obcinski-odbori/sempeter-vrtojba
E-pošta: rados.franceskin@elektro-primorska.si


Občinski odbor SD Šenčur
Pisarna na sedežu območne organizacije Kranj
Maistrov trg 12
4000 Kranj

Predsednica: Mirjana Čemažar (040 253 944)
Podpredsednik: Franc Kržan

Telefon: 04-2381-330, 2381-333
Fax: 04-202-1754
E-pošta: sd-kranj@siol.net

Uradne ure: ponedeljek in petek od 8.00-12.00, sreda od 13.00-17.00


Občinski odbor SD Škofja Loka
Kidričeva cesta 1
4220 Škofja Loka

Tel: 04 5122 281
GSM: 041 608 913
E-pošta: sd-skofjaloka@t-2.net

Uradne ure: ponedeljek od 8. – 10. ure.

Občinski odbor SD Šmartno ob Paki
E-pošta: avgust.rebersak@siol.net
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu, med 18. in 20. uro, v brunarici v Martinovi vasi.


Občinski odbor SD Tabor
Predsednica: Nataša Zore Kos
Kapla 4
3304 Tabor
041 519 191
sd.ootabor@gmail.com


Občinski odbor SD Trebnje
p.p. 20
8210 Trebnje

Telefon: 041 671348


Občinski odbor SD Velenje
Prešernova 1,
3320 Velenje

Telefon: 03 5871 413
Telefaks:03 5871 406
E-pošta:info@sd-velenje.si

Predsednik: Srečko Meh (www.sreckomeh.si)
Podpredsednik: Bojan Kontič


Občinski odbor SD Vransko
Predsednik: Miran Hrastovec
Zajasovnik 19
3305 Vransko
041 783 854
suzana.kolsek@gmail.com


Občinski odbor SD Vrhnika
Cankarjev trg 8
1360 Vrhnika

Predsednik: Janez Kikelj (041 547 806)

Uradne ure: vsak torek 18.00-19.00
E-pošta: sd.vrhnika@gmail.com


Območna organizacija SD Žalec
(Občinska organizacija SD Žalec)
Predsednik: Roman Virant
Čopova 6
3310 Žalec
040 201 333
roman@virant.si


Občinski odbor SD Žiri
Rakulk 27,
4226 Žiri

Tel: 041 710 772


Občinski odbor SD Žirovnica
Cesta maršala Tita 86
4270 Jesenice

Tel: 045 832 283
Fax: 045 832 283

Uradne ure: ponedeljek,sreda in petek od 9.00 do 12.00
E-pošta: sd-jesenice@jesenice.net