Okoljski forum


Okoljski-forumOkoljski forum (OF) je bil ustanovljen na konferenci 25.6. 2008 in je nadstrankarsko združenje, ki deluje kot posrednik med državljani/državljankami, nevladnimi organizacijami ter političnimi strankami.

Cilj OF je vzpostavitev takih mehanizmov oblasti, ki bodo odpirali poti in možnosti, da se v procese pripravljanja odločitev na tem področju pritegne državljanke in državljane, gospodarstvo, nevladne organizacije, znanost in strokovne institucije in celotno civilno družbo. Doseči želimo, da bo upravljanje z okoljem kakovostno, učinkovito in verodostojno ob ustrezni podpori stroke ter v skladu s pričakovanji in interesi državljank in državljanov.

Članstvo v Okoljskem forumu je neodvisno od članstva v stranki in. drugih organizacijah. Za več informacij o članstvu nam pišite ali prejemajte obvestila preko naše google skupine.

Vodstvo:

Predsednik: mag. Hrvoje Teo Oršanič
Podpredsednica: Breda Pečan
Glavni tajnik: Karel Lipič

Dokumenti:

© Avtorica logotipa Okoljskega foruma je oblikovalka Kristina Keržan.