Mladi forum


Mladi forum SD je mladinskapolitična in nevladna organizacija. Mladinska, ker združuje mlade med 15. in 32. letom. Politična, ker je podmladek politične stranke in želi tvorno sodelovati v oblikovanju političnega prostora. In je nevladna organizacija, ker ni del vladnih struktur in deluje samostojno in neodvisno znotraj civilne družbe.Mladi forum SD združuje okoli 5.000 članic in članov, ki so organizirani v lokalne klube po vsej Sloveniji. Klubi medsebojno sodelujejo znotraj regije, njihovo delo pa povezuje nacionalna organizacija. Ideje mladega Foruma so strnjene v temeljnem političnem programu – Manifestu, pravila delovanja pa določa statut. Mladi forum pokriva široko paleto aktivnosti, ki segajo od tematskih kampanj do izobraževanja in usposabljanja našega članstva, izdaja pa tudi interno glasilo Rdeča pest. Področje delovanja organizracije se razteza od človekovih pravic, enakih možnosti, študentske in mladinske politike, varovanja okolja do socialne politike, izobraževanja ipd.

Mladi forum je polnopravni član Mednarodne zveze socialistične mladine (IUSY) in Evropske socialistične mladine (ECOSY), v katerih spadakp med najaktivnejše organizacije članice. So tudi ustanovni in polnopravni člani Mladinskega sveta Slovenije(MSS). Za svoje članice in člane prireja Mladi forum izobraževalne seminarje na lokalni, regijski in državni ravni, kar najširšemu krogu pa omogoča tudi udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih v tujini.

Članstvo v Mladem forumu ni pogojeno s članstvom v Socialnih Demokratih, vendar je sodelolvanje med obema zelo tesno na vseh ravneh organiziranosti. Tudi članice in člani Mladega foruma ob volitvah kandidirajo na listah SD, mnogi izmed njih so občinski svetniki in svetnice.

Lokalni klubi Mladega foruma so med najaktivnejšimi mladinskimi organizacijami in imajo širok spekter dejavosti. Pri svojem delovanju so avtonomni v odnosu do nacionalne organizacije in se osredotočajo predvsem na aktualne probleme svoje lokalne skupnosti. Aktivni so v veliki večini mladinskih svetov lokalnih skupnosti, članice in člani Mladega Foruma pa so aktivni tudi v mnogih drugih organizacijah.