Delavska zveza


Delavska zveza Socialnih demokratov je avtonomna politična oblika delovanja njenih članic in članov zaradi izvajanja politični ciljev stranke na področju krepitve položaja slovenskega delavstva. Osnova za njeno delovanje je določba 17. člena Statuta stranke.Delavska zveza SD deluje, kot programski naslednik Delavske stranke Slovenija, za gospodarsko trdno in socialno pravično državo, za enake pravice vseh državljank in državljanov, za gospodarski razvoj, ki upošteva stvarno vrednotenje vloženega dela in znanja. Zavzema se, da bodo delavke in delavci imeli v družbi vlogo enakopravnega partnerja pri odločanju o temeljnih pogojih in načinu življenja ter dela zase in svoje družine. Deluje v skladu s sprejetim Statutom Delavske zveze SD (36.1 KB).V njej so aktivni tako člani/članice kot nečlani/nečlanice SD, posebno dobro pa sodeluje tudi s sindikati. S svojim dosedanjim delom je pomembno vplivala na:

 • delovno-pravno zakonodajo,
 • spremembe pokojninske zakonodaje,
 • sodelovanje delavcev pri upravljanju,
 • na soudeležbo uzaposlenih na dobičku podjetij.

Aktivno sodelujemo tudi pri organiziranju delavskih praznikov in reševanju problemov s katerimi se vsakodnevno srečujejo delavke in delavci.

Vodstvo Delavske zveze SD:

Predsednik: Miloš Pavlica
Podpredsednica: dr. Anja Kopač Mrak
Podpredsednica: mag. Tatjana Magdalenič
Podpredsednik: Dr. France Križanič
Podpredsednik: Marko Sjekloča

Tajnica: Branka Brinar

Članice in člani predsedstva DZ SD:

 • Bizovičar Vladimir
 • Blatnjak Goran
 • Brinar Branka
 • Cajnko Branko
 • Ciuha Avguštin
 • Čadež Iztok
 • Čater Srečko
 • Čehovin Mladen
 • Črnak Meglič dr. Andreja
 • Jakšič Matija
 • Jaušovec Zvonko
 • Katič Andreja
 • Kontič Bojan
 • Kopač Mrak dr. Anja
 • Koren Marjana
 • Križanič dr. France
 • Lednik Silvester
 • Magdalenič mag. Tatjana
 • Medik Branko
 • Meh Srečko
 • Nabergoj Janko
 • Osredkar Katarina
 • Osredkar Milan
 • Pavlica Miloš
 • Plos Ivan
 • Prosenc Viktor
 • Rančigaj Vladimir
 • Raško Lojze
 • Sabo mag. Rozalija
 • Semolič mag. Dušan
 • Sjekloča Marko
 • Ušaj Ivan