Odziv vodje PS SD Matjaža Hana na odločbo Ustavnega sodišča glede poslanskega mandata Ivana J. Janše

image

“Danes je zopet dokazano, da pravo in razum ne hodita po isti poti, a živimo v Sloveniji,” je bil glede odločitve ustavnega sodišča oster vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Ob tem je priznal, da bi moder politik danes rekel, da odločitve ustavnega sodišča ne komentira. A meni, da je včasih treba reči bobu bob. Ustavno sodišče je po njegovem mnenju še enkrat pokazalo, “da je kot stolp v Pisi – nagnjen zelo na desno”.

Odločitev sodišča o Janševem mandatu še ni končna, a po Hanovem mnenju lahko predvidevamo, da mu bodo ustavni sodniki mandat tudi dokončno vrnili. Zagotovil je, da bo v tem primeru zaradi odločitve glede prenehanja Janševega mandata prevzel svoj del odgovornosti pred svojimi volivci. A če bi bilo treba odločati še enkrat, bi glasoval enako, je zatrdil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

PES akademija na Dunaju o pripravah in ciljih za Evropske volitve 2019

PES akademija

Na podlagi analize evropskih paralamentarnih volitev 2014 in izkušenj iz kampanje se je danes na Dunaju pričela Akademija Stranke evropskih Socialistov (PES), v okviru katere potekajo razprave s predstavniki strank in strokovnjaki iz posameznih držav članic Evropske unije. PES akademije se iz stranke slovenskih Socialnih demokratov udeležujeta glavni tajnik Uroš Jauševec in podpredsednica Konference SD Damjana Karlo. Pred omizjem o evropskih in nacionalnih volilnih kampanjah, kjer je bil osrednji govorec glavni tajnik Jauševec, je slovensko delegacijo Socialnih demokratov pozdravil tudi nekdanji avstrijski zvezni kancler Franz Vranitzky, ki je sodeloval na omizju o prihodnosti Evrope.

Dunaj 02

Osrednji cilj PES akademije je, da se socialisti in socialdemokrati po vsej Evropi kar najbolje pripravimo na volitve v Evropski parlament leta 2019 in zasledujemo podobne cilje tudi na volitvah v nacionalne parlamente, saj želimo, da dobre prakse z evropskih volitev prenesemo na volitve v posameznih državah članicah EU in obratno. Krepitev socialnedemokracije, tako v Sloveniji kot v vsej Evropi, je edina garancija, da se bo politika borila in zavzemala za mlade, delavstvo in upokojence ter s progresivno in drugačno ekonomsko politiko od neoliberalizma zagotavljala dvig kvalitete življenja vseh ljudi, ne samo peščice bogatih.

Dunaj 01

Stališče poslanske skupine SD do privatizacije državnega premoženja

PS SD

Stališče poslanske skupine SD do privatizacije državnega premoženja, ob razpravi v DZ o predlogu sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d., Modre zavarovalnice, d.d., D.S.U, družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. (Uradni list RS, št. 52/13):

Socialni demokrati smo zadržani do privatizacije državnega premoženja. Po našem prepričanju mora le-ta temeljiti na strateškem premisleku o razvojnih prioritetah države in širših učinkih, ne le na gospodarsko, pač pa zlasti na socialno okolje. Izvedena mora biti na način, da bo podjetjem omogočala rast, zviševala dodano vrednost, krepila standard ljudi in imela ugodne učinke na javnofinančne prihodke. Privatizacija, v kateri so ogrožena delovna mesta, je za nas nesprejemljiva.

V letu 2013, ko je bil v Državnem zboru sprejet seznam petnajstih podjetij za odprodajo, je bila Slovenija soočena z grožnjo družbeno-ekonomske razgradnje. Ustvarila se je namreč doktrina šoka, ki je temeljila na napačnih interpretacijah makroekonomskih značilnosti države. Namen zastraševanja je bil pridobitev določenih podjetij. Kot je mogoče sklepati danes, so bili kupci nekaterih podjetij znani že v naprej.

V tistem obdobju so bile gospodarske napovedi potvorjeno negativne, obeti izboljšanja slabi, obrestne mere za najemanje kreditov države pa prenapihnjene. Kopičile so se napovedi skorajšnjega grškega scenarija, dobršen del takratne opozicije pa je klical po trojki. A odziva, ki bi pravzaprav izvršil program klicateljev, k sreči za dobro nas vseh, ni bilo. Če na vse to obesimo še prtljago vseh napak dvajsetletnega upravljanja z državnim premoženjem, kot sta politično kadrovanje in nepregledno delovanje, smo zaobsegli okoliščine, v katerih je bila takrat sprejeta odločitev o odprodaji.

Socialni demokrati verjamemo, da je država lahko dober lastnik podjetij. Zato pred odločitvijo za odprodajo dajemo prednost zagotavljanju pogojev učinkovitejšega upravljanja. Ko smo bili soočeni s pogajanji za vstop v vlado premiera Mira Cerarja smo tem vprašanjem posvečali posebno pozornost. In takrat smo glede privatizacije podjetij v delni ali pretežni državni lasti prišli do dogovora, ki je zapisan v koalicijskem sporazumu, citiramo: »Slovenija bo nadaljevala s procesom privatizacije le pod pogojem, da bo ta strateško premišljena in osmišljena ter bo razvijala delovna mesta, ustvarjala nova ter omogočala rast in razvoj privatiziranih podjetij.« Konec citata.

V okviru poglavja Gospodarstvo pa je pod točko 3 zapisano: »Nadzorovana (strateško premišljena) privatizacija. Potrebno je nadaljevati s privatizacijskimi procesi, pri čemer je potrebno izhajati iz strategije in klasifikacije naložb. Presojati je potrebno od primera do primera, skozi jasne kriterije izbire in z vidika družbenoekonomskih učinkov posamezne privatizacije (npr. mrežni učinki). Ključna infrastruktura naj ostane v lasti države, pri čemer se kupnina nameni za zmanjševanje zadolženosti, za prestrukturiranje podjetij z zdravimi jedri in izvoznimi trgi, financiranje strateških razvojnih projektov države in financiranje demografskega sklada v obsegu predvidenim z veljavnim zakonom.« Konec citata.

Pod to besedilo smo se Socialni demokrati podpisali in Socialni demokrati pričakujemo dosledno izpolnjevanje dogovorjenih zavez. Te morajo, kot izhaja iz povedanega, veljati tudi za 15 podjetij z zloglasnega seznama.

Socialni demokrati opozarjamo, da se je treba v prihodnje izogniti primežu nenadnih in nepremišljenih odločitev o razpolaganju državnega premoženja. Izhodišče mora postati strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki naj nastane skozi širšo javno razpravo. Socialni demokrati poudarjamo, da moramo ob tovrstnih razpravah odpirati prostor novim podjetniškim modelom, socialnemu podjetništvu, kooperativam, delavskim odkupom, predvsem pa z delavskim soupravljanjem in udeležbo pri dobičku razvijati moderne pristope ekonomske demokracije.

Han: “V koaliciji se moramo pogovoriti o zadevah, ki niso v redu in ne delujejo dobro.”

Nemec in Han

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han upa, da se bodo v koaliciji pogovorili o kadrovskih zadevah, saj je opazno, “da nekaj ni v redu in da nekatere stvari ne delujejo”. Kot je Han v DZ danes pojasnil novinarjem, je njegova včerajšnja kritika letela predvsem na to, da vlada ne dela nekaterih stvari, ki bi jih morala. Pri tem je imel v mislih zlasti likvidacijo Termoelektrarne Trbovlje – po njegovih besedah brez izračunov. Spomnil je, da so poslanci glede tega pisali v kabinet predsednika vlade, a po treh tednih še ni odgovora.

“Kaplja čez rob pa je, da nimamo ministra za gospodarstvo, ki bi moral biti branik gospodarskih spodbud,” je pojasnil vodja poslancev SD. A po njegovem mnenju ni težava le gospodarski minister, ki ga morajo po njegovem mnenju dobiti čim prej, “pač pa se odpirajo tudi druge zadeve, kar ni v redu”. Omenil je denimo odstop direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne službe (SOVA) in nepopolnjen Slovenski državni holding (SDH), prav tako še vedno ni pripravljena strategija za upravljanje z državnim premoženjem.

Matjaž Han sicer verjame, da s svojimi ponedeljkovimi kritikami ni pripomogel k delu koalicije, vendar pa ima čisto vest. Poudaril je, da je že deset let v politiki in se je včasih treba odzvati, sicer se zadeve ponavljajo. “Upam, da se bomo vsi skupaj malo zganili. Saj se vidi, da ni v redu. Mislim, da ljudje vidijo, da nekatere zadeve ne delujejo,” je prepričan Han. Tudi sam je za to, da se stanje v koaliciji umiri, a poudarja, da se morajo držati dogovorov. Vodja poslancev SD še meni, da mora ministra za gospodarstvo iskati SMC. Ponovil je sicer, da imajo v SD kadre za katerikoli ministrski resor, ter spomnil, da so ob pogajanjih za vstop v koalicijo pravzaprav želeli dobiti gospodarski resor.

Prvo srečanje Županskega foruma ter Foruma svetnic in svetnikov SD z vodstvom in poslanci v Ajdovščini

image

V soboto, 15. novembra, je v Ajdovščini potekalo prvo srečanje vodstva stranke in poslancev z novoizvoljenimi županjami in župani ter svetnicami in svetniki iz vrst Socialnih demokratov. Na prvi seji Županskega foruma SD, kjer so bili pristotni tudi ministrica in ministra, pa je bil za predsednika foruma ponovno izvoljen župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Župani so izpostavili predvsem to, da se vsako leto niža vsota, ki jo država kot glavarino namenja občinam, kar naj bi posledično vodilo k nižanju standarda občanov, na kar pa župani ne želijo pristati. “Ne moremo pristati na to, da bi sedaj župani oziroma lokalne skupnosti bili tisti, ki bomo odločali o tem, kje bomo imeli in kakšno bo število vrtcev, koliko bo enot v vrtcih, niti koliko in na kakšen način bomo vzdrževali podružnične šole v naših okoljih. Tu je potreben resen razgovor, soočit različne predloge in potem sprejeti najboljšo rešitev, nikakor pa ne na ta način, da nam po eni strani režejo sredstva, potem pa kot rešitev ponujajo to, kar pravzaprav ni v pristojnosti lokalnih skupnosti, zmanjševati torej standard ljudi, kjerkoli že ti ljudje živijo,” je v izjavi po koncu seje foruma povedal Kontič.

Ob tem je poudaril, da bodo z rednimi srečanji županskega foruma nadaljevali, vsakokrat pa ga bodo posvetili izbrani temi, ki je povezana z lokalno samoupravo. Kontič je prepričan, da bo treba tudi v prihodnje vztrajati na tem, da se tudi na področju lokalne samouprave dosledno izvaja koalicijsko pogodbo, odpre vse težave, ki jih imajo lokalne skupnosti, in da “bomo zelo resno razmislili, kako z zakonom, ki bo zelo resno posegel v sredstva lokalnih skupnosti, nadaljevati in hkrati preprečiti tisto, na kar smo pri SD zelo občutljivi, na zniževanje standarda ljudi”.

Na srečanju Županskega foruma SD so med drugim razpravljali tudi o prioritetah vlade po posameznih področjih ter o delovanju ministrskih ekip. Predsedujoči SD mag. Dejan Židan je v izjavi za medije povedal, da so v stranki zadovoljni z uspehom na lokalnih volitvah. “SD je najmočnejša politična stranka na levici tako po številu županj in županov kot po številu občinskih svetnikov. Imamo pa ambicije, da bomo rasli tudi v prihodnje,” je dejal Židan. Ob vseh načrtih pa mora stranka prisluhniti tudi, kaj se dogaja na terenu, saj država ne sme in ne more odločati o stvareh, ki sov pristojnosti občin, in o potrebah lokalnih skupnosti, je prepričan predsedujoči SD.

Galerija fotografij na: Facebook SD